Naar inhoud

UITWISSELING VAKKEN OF MODULES

Ter illustratie, bijna 15 bacheloropleidingen binnen de faculteiten Sociale Wetenschappen, Letteren en Wijsbegeerte,  Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen bevatten tussen één en zes cursussen of cursusmodules die in samenwerking met de ULB worden georganiseerd. VUB-studenten in deze cursussen kunnen, op facultatieve basis, een deel van hun opleiding aan de ULB volgen en hun taalkennis van het Frans perfectioneren.