Naar inhoud

Joint Research Groups

Wat is een Joint Research Group?

De VUB-ULB Joint Research Groups brengen wetenschappers van de 2 universiteiten actief samen rond een gemeenschappelijk onderzoeksthema, d.w.z. een thema die meerdere gerelateerde onderzoeksprojecten omvat, doctoraten, masterproeven of publicaties.  

Zulke strategische samenwerkingen in het kader van een ULB-VUB Joint Research Group heeft als doel de positie van de 2 partners te versterken in hun competentiedomein en disciplinaire -en interdisciplinaire bijdragen te leveren. 

De ULB-VUB Joint Research Groups bevatten:

  • Onderzoekscentra van hoog niveau voor wetenschappelijke en technologische samenwerking en uitwisseling;

  • Platformen voor onderzoeksgerichte opleiding en mobiliteit;

  • Kennispolen, expertise, en in sommige gevallen, infrastructuur en uitrusting;

  • overdracht van kennis en technologie om een sterke impact te hebben op de maatschappij, de economie, de non-profitsector, overheidsinstanties of het grote publiek

Hoe een JRG opzetten?

  • Een JRG omvat minstens drie senior onderzoekers (d.w.z. gevestigde postdoctorale onderzoekers) in elke instelling.

  • Een JRG kan onderzoekers van verschillende onderzoekscentra of afdelingen binnen de twee universiteiten samenbrengen.

  • De gemotiveerde aanvraag voor de oprichting van een ULB-VUB JRG moet gelijktijdig ingediend worden bij de onderzoeksraden van beide instellingen. Een JRG wordt goedgekeurd indien beide instellingen de aanvraag goedkeuren.

Dien uw kandidatuur in via: https://intranet.vub.ac.be/research/guide/international-joint-research-group

Hoe werkt een JRG ?

Een JRG wordt gedurende twee jaar voorgezeten door een senior onderzoeker van één van de twee instellingen en mede voortgezeten door een onderzoeker van de andere instelling. Na 2 jaar worden de rollen omgewisseld. 

Verder bepaalt elke JRG zijn interne werking,  in overeenstemming met de interne regels die binnen de twee instellingen gelden. 
Een JRG wordt goedgekeurd voor een periode van 4 jaar, hernieuwbaar op basis van  gerealiseerde gemeenschappelijke activiteiten en resultaten.

Financiële steun

De twee instellingen verlenen elk de volgende steun voor het creëren van een JRG:

  • Een bedrag van 2.500 € na goedkeuring van de creatie van een JRG 

  • Een bedrag van 800 € voor het begeleiden van een doctoraat, op het moment van het ondertekenen van een doctoraatscontract

pdf bestandLIST VUB-ULB ACTIVE JOINT RESEARCH GROUPS 2019 (251 kB)