Naar inhoud

FAQ UITWISSELING VAN VAKKEN EN MODULES

VUB-student wil een ULB-vak volgen

ULB-student wil een VUB-vak volgen

 

VUB-student wil een ULB-vak volgen


Zijn er toelatingsvoorwaarden?

Nee, het gaat meestal om keuzevakken. Het wordt aangeraden om de onderwijstaal te beheersen op B2-niveau van het Europees Referentiekader.

Moet ik studiegeld betalen?

Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden aan de thuisinstelling. Je dient wel administratief ingeschreven zijn aan de andere universiteit. Dit is gratis. Zie hieronder hoe je dit moet doen.

Hoe kan ik mij inschrijven aan de ULB?

Laat je faculteitssecretariaat aan de VUB weten dat je één of meerdere lessen wil volgen aan de ULB als gaststudent. Het VUB-faculteitssecretariaat bezorgt dan je gegevens aan het ULB-faculteitssecretariaat. Deadlines voor vakkenregistratie vind je hier. Wacht niet te lang met je te registreren voor vakken zodat je zeker op tijd toegang krijgt tot alle noodzakelijke applicaties.

Waar vind ik mijn uurrooster?

Het uurrooster kan je hier raadplegen.

Wat is het leerplatform en hoe log ik daarop in?

De officiële virtuele campus van de ULB is  «L’Université Virtuelle ». Daar kunnen studenten documenten, online tests, discussiefora, enz. vinden. Je logt hierop in met je ULBID en wachtwoord.

Waar vind ik mijn examenrooster?

Het examenrooster is hier beschikbaar.

Wat als de examenroosters overlappen?

Hieronder kan je vinden met wie je contact kan opnemen in geval van overlappende examenroosters:

 • Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen:

 • Faculteit Recht en Criminologie:
 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte:
  • In geval van overlappende examenroosters kan de student een formulier invullen dat te vinden is onder de titel 'overlapping examens' op de facultaire website: https://student.vub.be/lw#examens.
 • Faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School:
 • Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen:

  • Indien er een overlap ontstaat door een opleidingsonderdeel van een andere instelling op te nemen, raden wij de studenten aan om contact op te nemen met de titularis en te bekijken wat er mogelijk is.
 • Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie:
  • Via dit formulier kan de student aanvragen of een verplaatsing van het examen mogelijk is.

In welke taal leg ik mijn examens af?

Informatie over de evaluatievorm en –modaliteiten en over de taal van het examen vind je op de cursusfiche.

Waar vind ik mijn examenresultaten?

Je ontvangt je examenresultaten via je thuisinstelling. Je kunt je resultaten ook bekijken op MonULB.

Kan ik in beroep gaan als ik het niet eens ben met de resultaten van de deliberatie?

Als je meent dat je recht is geschonden bij een studievoortgangsbeslissing, dan kan je beroep aantekenen tegen deze beslissing. Hier vind je meer informatie.

Vanuit welke VUB-opleidingen kunnen studenten vakken volgen aan de ULB?

Studenten van de volgende VUB-opleidingen hebben de mogelijkheid om één of meerdere vakken te vervangen door equivalente vakken aan de ULB, of om één of meerdere keuzevakken, of zelfs een volledige minor, te volgen aan de ULB:

Wij baseren ons op de gegevens waarover wij beschikken. Mocht je constateren dat bepaalde informatie incorrect of onvolledig is, laat dit ons dan weten. Voor meer informatie over de beschikbare vakken kan je terecht op de website van de betreffende bachelor- en masteropleidingen of neem contact op met je studietrajectbegeleider.


ULB-student wil een VUB-vak volgen


Zijn er toelatingsvoorwaarden?

Nee, het gaat meestal om keuzevakken. Het wordt aangeraden om de onderwijstaal te beheersen op B2-niveau van het Europees Referentiekader.

Moet ik studiegeld betalen?

Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden aan de thuisinstelling. Je dient je wel te registreren als gaststudent aan de VUB, maar dit is gratis. Zie hieronder hoe je dit moet doen.

Hoe kan ik mij inschrijven aan de VUB?

Indien je vakken aan de VUB wilt volgen, moet je je inschrijven als gaststudent. Dat doe je online via deze link, waar je ook de deadlines vindt. Vergeet ook niet het ULB-faculteitssecretariaat op de hoogte te brengen van deze inschrijving. Wacht niet te lang met je in te schrijven zodat je zeker op tijd toegang krijgt tot alle noodzakelijke applicaties.

Waar vind ik mijn uurrooster?

Het uurrooster kan je hier raadplegen.

Wat is het leerplatform en hoe log in daarop in?

Canvas is het digitaal leerplatform van de Vrije Universiteit Brussel. Hier publiceren docenten berichten en studiemateriaal en kan je communiceren met medestudenten en docenten. Log in met je VUB e-mailadres: voornaam.achternaam@vub.be + wachtwoord.

Waar vind ik mijn examenrooster?

Het examenrooster kan je hier raadplegen.

Wat als de examenroosters overlappen?

Hieronder kan je vinden met wie je contact kan opnemen in geval van overlappende examenroosters:

In welke taal leg ik de examens af?

De examens worden georganiseerd in de taal waarin de cursus gegeven werd en vinden plaats op de campus van de instelling die deze cursussen organiseert. De examens worden georganiseerd volgens de modaliteiten van toepassing bij deze partnerinstelling en vallen onder de verantwoordelijkheid van de titularis, die de examens opstelt en beoordeelt. De evaluatiecriteria van de gastinstelling worden op voorhand aan de studenten meegedeeld.

Waar vind ik mijn examenresultaten?

Je ontvangt je examenresultaten via je thuisinstelling. Je kunt je resultaten ook bekijken op de SelfService studenten.

Kan ik in beroep gaan als ik het niet eens ben met de resultaten?

Je vindt alle nuttige informatie hier.

Vanuit welke ULB-opleidingen kunnen studenten vakken volgen aan de VUB?

Studenten van de volgende ULB-opleidingen hebben de mogelijkheid om één of meerdere vakken te vervangen door equivalente vakken aan de VUB, of om één of meerdere keuzevakken, of zelfs een volledige minor, te volgen aan de VUB:

Wij baseren ons op de gegevens waarover wij beschikken. Mocht je constateren dat bepaalde informatie incorrect of onvolledig is, laat dit ons dan weten. Voor meer informatie over de beschikbare vakken kan je terecht op de website van de betreffende bachelor- en masteropleidingen, contact opnemen met het faculteitssecretariaat of een introductiedag bezoeken.